Language of document :

2006. május 22-én benyújtott kereset - Ragnar Bergström kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-64/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgium) (képviselők: T. Bontinck és J. Feld ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005. szeptember 28-án közölt, 2005. szeptember 16-ától hatályos kinevezési okiratba foglalt egyedi határozatot az ideiglenes alkalmazotti jogállásból tisztviselői jogállásba történő átléptetésről;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest 2004. április 26-án tájékoztatták, hogy sikerrel vett részt a 2002. július 25-én kiírt, A7/A6 besorolási fokozatú tanácsosok felvételére szolgáló tartaléklista létrehozására irányuló COM/A/3/02 általános versenyvizsgán. Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését követően a felperest tisztviselővé nevezték ki ugyanabba a munkakörbe, amit ideiglenes alkalmazottként töltött be, és a személyzeti szabályzat XIII. melléklete alapján az A*6 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolták be.

Keresete alátámasztásául a felperes a személyzeti szabályzat 31. és 62. cikkének, valamint a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. és 2. cikkének megsértésére hivatkozik.

Emellett a felperes a jogos bizalom elvének, a szerzett jogok fenntartása elvének és az azonos besorolású, illetve munkakörű tisztviselőkkel szembeni bánásmód egyenlősége elvének a megsértését állítja.

____________