Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 22. maijā - Bergström pret Komisiju

(lieta F-64/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ragnar Bergström, Linkebeek (Beļģija) (pārstāvji - T. Bontinck un J. Feld, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt individuālo lēmumu par pagaidu darbinieka statusa nomaiņu uz ierēdņa statusu, kas atspoguļots dokumentā par iecelšanu amatā, kas stājās spēkā 2005. gada 16. septembrī un tika paziņots 2005. gada 28. septembrī;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs 2004. gada 26. aprīlī tikai informēts par to, ka ir izturējis 2002. gada 25. jūlijā izsludināto atklāto konkursu COM/A/3/02, lai veidotu rezerves sarakstus A6/A7 kategorijas administratoriem. Pēc jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā viņš tika iecelts par ierēdni tajā pašā amatā, ko viņš ieņēma kā pagaidu darbinieks, saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikumu piešķirot A*6 kategorijas 2. pakāpi.

Savas prasības atbalstam prasītājs izvirza argumentu, ka ir pārkāpti Civildienesta noteikumu 31. un 62. pants un Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. un 2. pants.

Vēl prasītājs uzsver, ka ir pārkāpts tiesiskās paļāvības, iegūto tiesību saglabāšanas un vienlīdzīgas attieksmes pret vienas kategorijas vai dienesta ierēdņiem princips.

____________