Language of document :

Beroep ingesteld op 22 mei 2006 - Bergström / Commissie

(Zaak F-64/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Ragnar Bergström (Linkebeek, België) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en J. Feld, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietigverklaring van het individuele besluit betreffende de overgang van het statuut van tijdelijk functionaris naar dat van ambtenaar, in de vorm van een aanstellingsbesluit dat op 16 september 2005 is ingegaan en op 28 september 2005 is betekend;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Op 26 april 2004 is aan verzoeker meegedeeld dat hij geslaagd was voor het op 25 juli 2002 bekendgemaakte algemeen vergelijkend onderzoek COM/A/3/02 tot vorming van een reserve voor de aanwerving van administrateurs A7/A6. Na de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut is hij aangesteld als ambtenaar op dezelfde post als toen hij tijdelijk functionaris was en is hij op grond van bijlage XIII bij het Statuut ingedeeld in de rang A*6, salaristrap 2.

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker schending van de artikelen 31 en 62 van het Statuut alsmede van de artikelen 5 en 2 van bijlage XIII bij het Statuut.

Verzoeker stelt verder schending van de beginselen van gewettigd vertrouwen, behoud van verkregen rechten, en gelijke behandeling van ambtenaren van dezelfde categorie of hetzelfde kader.

____________