Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 16. jūnijā - Lesniak pret Komisiju

(lieta F-67/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christophe Lesniak, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

konstatēt Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta prettiesiskumu;

atcelt 2005. gada 8. augusta lēmumu, ar ko prasītājs iecelts par Eiropas Kopienu ierēdni - daļā, kurā viņam tika noteikta klasifikācija A*6 pakāpes 2. līmenī, un atzīt, ka no 2005. gada 1. septembra ir spēkā viņa klasifikācija agrākajā līmenī;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas ir konkursa PE/99/A (par kuru paziņojums tika publicēts, pamatojoties uz iepriekšējiem Civildienesta noteikumiem), laureāts, tobrīd pagaidu darbinieks A6 (tagad - A*10) pakāpē, tika pieņemts darbā kā ierēdnis pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā un klasificēts A*6 pakāpē.

Papildus pamatiem, kas ir ļoti līdzīgi lietā F-12/06 1 norādītajiem, prasītājs apgalvo, ka Komisijai atbilstoši Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punktam būtu bijis viņam jāpiešķir tā pati klasifikācija, kura tam bija kā pagaidu darbiniekam. Faktiski prasītājs uzskata, ka minēto normu būtu jāpiemēro arī attiecībā uz atklāto konkursu uzvarētājiem.

____________

1 - OV C 86, 08.04.2006., 48. lpp.