Language of document :

Az Upravno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2021. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szlovén Köztársaság

(C-186/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Upravno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felperes: J. A.

Alperes: Szlovén Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a II. befogadási irányelv1 8. cikke (3) bekezdésének d) pontját, hogy az „ideértve azt is” kifejezés kifejezetten az objektív szempontok közé sorolja azt a körülményt, hogy „a kérelmezőnek már volt lehetősége igénybe venni a menekültügyi eljárást”?

Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a II. befogadási irányelv 8. cikke (3) bekezdésének d) pontját, hogy az ismertetett körülmények között az őrizetbe vétel csak előzetesen megállapított objektív kritériumok alapján és annak előzetes megállapítása esetén engedhető meg, hogy a kérelmezőnek már volt lehetősége nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtani, amely alapján megállapítható, hogy alapos okkal vélelmezhető, hogy a kérelmet kizárólag a kiutasítási határozat késleltetése vagy meghiúsítása céljából nyújtották be?

____________

1     A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) (HL L 180., 96. o.).