Language of document :

2021 m. kovo 25 d. Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J. A. / Slovėnijos Respublika

(Byla C-186/21)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Upravno sodišče Republike Slovenije

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: J. A.

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar II Priėmimo direktyvos1 8 straipsnio 3 dalies d punktas turėtų būti aiškinamas taip, kad dėl frazės „be kita ko“ prie objektyvių kriterijų aiškiai priskiriama aplinkybė, kad „pareiškėjas jau turėjo galimybę pasinaudoti prieglobsčio suteikimo procedūra“?

2.    Jei į šį klausimą atsakoma neigiamai, ar II Priėmimo direktyvos 8 straipsnio 3 dalies d punktą reikia aiškinti taip, kad aprašytomis aplinkybėmis sulaikymas yra leistinas tik remiantis iš anksto nustatytais objektyviais kriterijais ir išankstine išvada, kad pareiškėjas jau turėjo galimybę pateikti tarptautinės apsaugos prašymą, dėl ko būtų galima daryti išvadą, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, kad minėtas prašymas buvo pateiktas tik siekiant atidėlioti ar užkirsti kelią sprendimui grąžinti?

____________

1     2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (OL L 180, 2013, p. 96).