Language of document :

Žaloba podaná 16. novembra 2012 - ZZ/Komisia

(vec F-140/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: R. Duta, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí opakovanej žiadosti, predloženej žalobcom Komisii, o prístup k niektorým otázkam, ktoré boli žalobcovi položené v rámci predbežného výberu verejného výberového konania EPSO/AD/230 231/12

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie o zamietnutí opakovanej žiadosti o prístup k dokumentom predloženým žalobcom,

v prípade potreby a najmä v prípade, ak sa konštatuje, že majú rozhodujúcu povahu, zrušiť rozhodnutia EPSO z 20. júla 2012, v zmysle ktorých bolo žalobcovi odmietnuté oznámenie siedmych otázok, ktoré boli súčasťou fázy predbežného výberu externého výberového konania EPSO/AD/230-231,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________