Language of document :

Talan väckt den 16 november 2012 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-141/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över sökande som godkänts vid de prov som avslutat utbildningen inom ramen för ett certifieringsförfarande samt skadeståndsyrkande.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att talan kan prövas i sak och att den har grund,

ogiltigförklara den angripna rättsakten,

förplikta kommissionen att betala 10 000 euro till sökanden som ersättning för liden skada, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________