Language of document :

Žaloba podaná dne 21. listopadu 2012 - ZZ v. Komise

(Věc F-143/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi, A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO o nezařazení žalobce na seznam osob, které uspěly u závěrečných zkoušek v rámci školení, které je součástí certifikačního řízení, a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí EPSO ze dne 16. prosince 2011 o vyloučení žalobce ze seznamu úředníků osvědčených v rámci certifikačního řízení za období 2010-2011,

v případě potřeby zrušit rozhodnutí EPSO ze dne 16. srpna 2012, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce,

přiznat náhradu škody ve výši 5 000 eur,

uložit Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.

____________