Language of document :

21. novembril 2012 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-143/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata nende isikute nimekirja, kes läbisid sertifitseerimismenetluse raames toimunud koolituse lõpus läbiviidud katsed ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada EPSO 16. detsembri 2011. aasta otsus, millega hageja jäeti välja 2010-2011 sertifitseeritud ametnike nimekirjast;

vajalikus osas tühistada EPSO 16. augusti 2012. aasta otsus, millega hageja kaebus jäeti rahuldamata;

mõista välja 5000 euro suurune kahjuhüvitis;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

____________