Language of document :

Tožba, vložena 21. novembra 2012 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-143/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi, A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO o neuvrstitvi tožeče stranke na seznam oseb, ki so uspešno opravile preizkuse po končanem usposabljanju, ki spada v okvir postopka certifikacije, ter odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

-    Odločba EPSO z dne 16. decembra 2011 o neuvrstitvi tožeče stranke na seznam uradnikov, potrjenih na podlagi postopka certifikacije 2010-2011, naj se razglasi za nično;

-    po potrebi naj se razglasi za nično odločba EPSO z dne 16. avgusta 2012 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;

-    prisodi naj se odškodnina v višini 5000 EUR;

-    Komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.

____________