Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 21. novembrī - ZZ/Komisija

(lieta F-144/12)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu pārnest prasītāja pensijas tiesības Savienības pensiju sistēmā, ar kuru ir piemēroti jaunie VĪN, kas attiecas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu

Prasītāja prasījumi:

atzīt Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārīgo īstenošanas noteikumu 9. pantu par nelikumīgu;

atcelt 2012. gada 3. februāra lēmumu piemērot 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārīgajos īstenošanas noteikumos norādītos rādītājus prasītāja pensijas tiesību pārnešanai;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________