Language of document :

Talan väckt den 21 november 2012 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-144/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och D. Abreu Caldas, avocats)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet avseende överföring av sökandens pensionsrättigheter i unionens pensionssystem, i vilket de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna har tillämpats

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet av den 3 februari 2012 att tillämpa de bedömningsgrunder som avses i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011 vid överföringen av sökandens pensionsrättigheter, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________