Language of document :

2012. november 16-án benyújtott kereset - ZZ kontra Bizottság

(F-142/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: B. Cambier és A. Paternostre ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes által a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján előterjesztett, foglalkozási megbetegedés elismerése iránti kérelmet elbíráló azon bizottsági határozat megsemmisítése, amely elismerte a felperes 20%-os mértékű részleges állandó rokkantságát, és 2010. február 25-i időpontban határozta meg a rokkanttá válás időpontját, valamint a felperes vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a Bizottság felelősségét az ésszerű határidő megsértése és különböző olyan kötelezettségszegések miatt, amelyeket a Bizottság vagy szervezetei követtek el a felperes által a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján előterjesztett, foglalkozási megbetegedés elismerése iránti kérelmet elbírálása során;

semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2012. január 11-i és augusztus 7-i határozatait;

kötelezze a Bizottságot arra, hogy fizessen 100 000 eurót a felperesnek és családjának azon nem vagyoni kár megtérítése céljából, amelyet különösen a felperesnek a betegségétől függetlenül okoztak;

állapítsa meg a Bizottság felelősségét különböző olyan kötelezettségszegések miatt, amelyeket a Bizottság vagy szervezetei követtek el, és amelyek hozzájárultak a felperes egészségi állapotának előidézéséhez, fenntartásához és romlásához, valamint ennek következtében kötelezze a Bizottságot arra, hogy fizessen a felperesnek 1 798 650 eurót vagyoni kártérítésként és 145 850 eurót nem vagyoni kártérítésként, illetve a különböző költségek megtérítéseként; ezek összege csökkenthető 268 679,44 euróval, amelyet a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján már megfizettek a felperesnek;

kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen 12%-os kamatot a fent említett összegek után 2004 novemberétől kezdődően, amely időpontban a személyzeti szabályzat 73. cikke értelmében a felperes kérelmét el kellett volna bírálni;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________