Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 17. listopada 2013. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-145/12)

(Javna služba – Članak 34. stavak 1. i 6. Poslovnika – Tužba podnesena putem telefaksa u roku za tužbu uvećanom za rok od deset dana zbog udaljenosti – Tužba dostavljena putem pošte u idućih deset dana – Nedostatak istovjetnosti između jednog i drugog – Nepravovremenost tužbe)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastupnik: G. Cipressa, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija PredmetZahtjev za poništenje odluke kojom se odbija zahtjev tužitelja za revalorizaciju njegove invalidske mirovine. Izreka rješenja Tužba se odbija kao očito nedopuštena.L. Marcuccio snosi vlastite troškove.