Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. aprila 2016 – Pedersen/Komisija

(Zadeva F-144/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 26, 26.1.2013, str. 77.