Language of document :

Acțiune introdusă la 28 iulie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-74/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodriguez, A. Blot și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei autorității abilitate să încheie contractele de muncă de încetare a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată al reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorității abilitate să încheie contractele de muncă de încetare a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată al reclamantului, precum și, în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a plângerii;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________