Language of document :

Tožba, vložena 28. julija 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-74/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Rodriguez, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe organa za sklepanje pogodb o zaposlitvi Komisije, s katero je tožeči stranki prenehala pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj Sodišče za uslužbence:

-    razglasi za nično odločbo organa za sklepanje pogodb o zaposlitvi Komisije, s katero je tožeči stranki prenehala pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, in po potrebi, razglasi za nično odločbo, s katero je bila zavrnjena pritožba;

-    Komisiji naloži plačilo stroškov.

____________