Language of document :

Žaloba podaná dne 1. srpna 2011 - ZZ v. Evropská komise

(Věc F-76/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: R. Guarino, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí návrhu žalobce směřující k přiznání příspěvku za práci v zahraničí

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 29. dubna 2011;

v důsledku toho prohlásit, že žalobce má právo na příspěvek za práci v zahraničí stanovený v příloze VII článku 4 služebního řádu úředníků;

uložit žalované platbu tohoto příspěvku ode dne 16. srpna 2010, kdy žalobce nastoupil do služby, jakož i platbu vyrovnávacích úroků od tohoto data až do skutečného zaplacení příspěvku;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________