Language of document :

Acțiune introdusă la 1 august 2011 - ZZ/Comisia Europeană

(Cauza F-76/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: R. Guarino, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului de obținere a indemnizaţiei de expatriere

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 29 aprilie 2011;

în consecință, constatarea dreptului reclamantului la indemnizaţia de expatriere prevăzută la articolul 4 din anexa VII la Statutul funcționarilor;

obligarea pârâtei la plata indemnizației menționate începând de la 16 august 2010, data angajării în muncă a reclamantei, precum și a dobânzilor de întârziere aferente fiecărei indemnizații lunare până la plata efectivă;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________