Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 5. detsembri 2012. aasta otsus - Grazyte versus komisjon

(kohtuasi F-76/11)

(Avalik teenistus - Töötasu - Kodumaalt lahkumise toetus - Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktiga b ette nähtud erand - Kümneaastane võrdlusperiood - Tähtaja algus - Tähtaja lõpp - Rahvusvahelises organisatsioonis töötatud perioodide neutraliseerimine - Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti b sätete kohaldamine analoogia alusel)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Diana Grazyte (Utena, Leedu) (esindaja: advokaat R. Guarino)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindaja: D. Martin, keda abistas advokaat A. Dal Ferro, hiljem V. Joris, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus kodumaalt lahkumise toetuse saamiseks.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta D. Grazyte kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 - ELT C 319, 29.10.2011, lk 29.