Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.12.2012 - Van Neyghem v. neuvosto

(Asia F-77/11)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2007 ylennyskierros - Ylentämättä jättäminen - Kumoaminen - Täytäntöönpanotoimet - Uusi ansioiden vertailu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja J. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus asiassa F-53/08 annetun tuomion täytäntöön panemiseksi tehdyn päätöksen, jolla on hylätty kantajan hakemus hänen ylentämisestään palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2007 ylennyskierroksella, kumoamiseksi sekä kantajalle väitetysti aiheutuneen vahingon korvaamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi neljäsosa Kris Van Neyghemin oikeudenkäyntikuluista.

Kris Van Neyghem vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 340, 19.11.2011, s. 40.