Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2012 Van Neyghem/Consiliul

(Cauza F-77/11)

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2007 - Refuzare a promovării - Anulare - Măsuri de executare - O nouă analiză comparativă a meritelor)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgia) (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și J. Herrmann, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei adoptate în executarea Hotărârii în cauza F-53/08, prin care se respinge candidatura reclamantului pentru promovarea la gradul AST 7 în cadrul exercițiului de promovare 2007, precum și o cerere de reparare a prejudiciului pe care reclamantul pretinde că l-a suferit

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte un sfert din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Van Neyghem.

Domnul Van Neyghem suportă trei sferturi din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 340, 19.11.2011, p. 40.