Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 26. února 2013 – Bojc Golob v. Komise

(Věc F-74/11)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanec – Smlouva na dobu neurčitou – Ukončení“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Slovinsko) (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým byla ukončena smlouva žalobkyně, uzavřená na dobu neurčitou.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Aleksandra Bojc Golob ponese vlastní náklady řízení.