Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. februar 2013 – Bojc Golob mod Kommissionen

(Sag F-74/11)

(Personalesag – kontraktansat – tidsubestemt kontrakt – opsigelse)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Slovenien) (ved advokaterne S. Rodrigues,

des.Aleksandra Bojc Golob bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Ko

mmissionen afhol

dte omkostninger.