Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja 26. veebrua

(kohtuasi F-74/11)

(Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Tähtajatu tööleping – Ülesütlemine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Sloveenia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja D. Martin)EseAvalik teenistus – Nõue tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus, millega öeldi üles hageja tähtajatu tööleping.ResolutsioonJätta hagi rahuldamata.Mõista Euroopa Komisjoni kohtukulud välja B. Golob’lt, kes ühtlasi kannab enda kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 290, 1.