Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 26.6.2013 – BM v. EKP

(Asia F-78/11)1

(Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – Koeajan taannehtiva pidentäminen – Päätös sopimuksen päättämisestä koeaikana – Kurinpitomenettely)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BM (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: aluksi P. Embley, M. López Torres ja E. Carlini, sittemmin M. López Torres ja E. Carlini, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota EKP:n päätös purkaa kantajan sopimus koeaikana sellaisen kurinpidollisen rikkomuksen perusteella, josta seuraa varoitus.

Tuomiolauselma

Euroopan keskuspankin johtokunnan 20.5.2011 tekemä päätös, jolla päätetään BM:n sopimus 31.10.2011, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan keskuspankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan BM:n oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 319, 29.10.2011, s. 30.