Language of document : ECLI:EU:F:2012:173

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 5. decembra 2012

Zadeva F‑76/11

Diana Grazyte

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoj iz člena 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Desetletno referenčno obdobje – Začetek – Iztek – Izničenje obdobij zaposlitve, opravljenih pri mednarodni organizaciji – Uporaba določb člena 4(1)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom po analogiji“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero D. Grazyte v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) z dne 25. avgusta 2010, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena pravica do izselitvenega dodatka.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeča stranka nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila Komisija.

Povzetek

1.      Tožbe uradnikov – Neomejena pristojnost – Spori finančne narave v smislu člena 91(1) Kadrovskih predpisov – Pojem – Tožba, da se instituciji naloži izplačilo izselitvenega dodatka – Vključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91(1))

2.      Uradniki – Tožbe uradnikov – Neomejena pristojnost – Spori finančne narave v smislu člena 91(1) Kadrovskih predpisov – Pojem – Tožba, da se instituciji naloži izplačilo izselitvenega dodatka – Vključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VII, člen 4(1)(b); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 21)

3.      Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoji za dodelitev – Začasni uslužbenec z državljanstvom države članice zaposlitve – Običajno prebivališče zunaj te države v referenčnem obdobju – Določitev začetka navedenega obdobja – Izničenje obdobij zaposlitve, opravljenih za državo ali mednarodno organizacijo

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VII, člen 4(1)(b); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 21)

1.      Predloge, naj se instituciji naloži izplačilo izselitvenega dodatka in kompenzacijskih obresti, je treba obravnavati, kot da imajo enak namen kot predlogi, s katerimi se Sodišču za uslužbence predloži odločba Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic, s katero ta zadevni osebi ni dodelil izselitvenega dodatka, ker je sodišču Unije v sporih finančne narave s podelitvijo neomejene pristojnosti na podlagi člena 91(1) Kadrovskih predpisov zaupana naloga, da celovito reši spor, ki mu je bil predložen v odločanje, kar pomeni, da odloči o vseh pravicah in obveznostih uslužbenca, lahko pa zadevni instituciji naloži, da pod njegovim nadzorom izvrši tak del sodbe v okoliščinah, ki jih natančno določi.

(Glej točko 25.)

Napotitev na:

Sodišče: 18. december 2007, Weißenfels proti Parlamentu, C‑135/06 P, točka 67.

2.      Določbe člena 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom je treba razlagati tako, da če je oseba, ki zahteva izselitveni dodatek, delala za več različnih agencij, je datum, ko se izteče referenčno obdobje, datum, ko ta oseba nastopi funkcijo v zadevni agenciji, kot je določen v pogodbi začasnega uslužbenca, na podlagi katere se zahteva izselitveni dodatek.

(Glej točko 46.)

Napotitev na:

Sodišče: 24. januar 2008, Adam proti Komisiji, C‑211/06, točki 38 in 39.

3.      Kar zadeva referenčno obdobje iz člena 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, je treba po analogiji z določbami člena 4(1)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom izničiti vsako obdobje, v katerem je oseba delala za državo ali mednarodno organizacijo, kar pomeni, da dejstvo, da je oseba delala v službi države ali mednarodne organizacije, tej osebi ne odvzema pravice do izselitvenega dodatka, da pa je treba začetek referenčnega obdobja še bolj odložiti, da se preveri, ali je oseba res preživela deset let zunaj evropskega ozemlja države, katere državljanstvo ima ali je imela, ne da bi v teh desetih letih delala za državo ali mednarodno organizacijo.

Člen 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom ne vsebuje nobene navedbe, na podlagi katere je mogoče trditi, da za določitev začetka referenčnega obdobja ne bi bilo treba izničiti obdobij dejavnosti, opravljenih za državo ali mednarodno organizacijo.

(Glej točki 50 in 51.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 25. september 2007, Cavallaro proti Komisiji, F‑108/05, točka 74.