Language of document : ECLI:EU:F:2012:187

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

12 decembrie 2012

Cauza F‑77/11

Kris Van Neyghem

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2007 – Refuzare a promovării – Anulare – Măsuri de executare – O nouă analiză comparativă a meritelor”

Obiectul: Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Van Neyghem solicită în esență, pe de o parte, anularea deciziei de a nu fi promovat la gradul 7 din grupa de funcții a asistenților (AST) pentru exercițiul de promovare 2007, adoptată de Consiliul Uniunii Europene la 1 octombrie 2010 ca urmare a unei noi analize comparative a meritelor, efectuată în executarea Hotărârii Tribunalului din 5 mai 2010, Bouillez și alții/Consiliul, F‑53/08 (denumită în continuare „Hotărârea din 5 mai 2010”), și, pe de altă parte, repararea prejudiciului moral și material pe care pretinde că l‑a suferit din această cauză

Decizia: Respinge acțiunea. Consiliul suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte un sfert din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Van Neyghem. Reclamantul suportă trei sferturi din propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Puterea de apreciere a administrației – Control jurisdicțional – Limite

(Statutul funcționarilor, art. 45)

În vederea analizei comparative a meritelor ce trebuie luate în considerare în cadrul unei decizii de promovare prevăzute la articolul 45 din statut, autoritatea împuternicită să facă numiri dispune de o largă putere de apreciere.

În special, administrația beneficiază de o largă putere de apreciere în ceea ce privește importanța corespunzătoare pe care o acordă fiecăruia dintre cele trei criterii prevăzute la articolul 45 alineatul (1) din statut, dispozițiile acestuia neexcluzând posibilitatea unei ponderări între ele.

Cu toate acestea, puterea de apreciere de care dispune autoritatea împuternicită să facă numiri este limitată de necesitatea de a efectua această analiză cu atenție și cu imparțialitate, în interesul serviciului și în conformitate cu principiul egalității de tratament. În practică, această analiză trebuie să fie realizată pe bază de egalitate și pornind de la surse de informații și de date comparabile.

În această privință, controlul instanței trebuie să se limiteze la problema dacă, ținând seama de diferitele considerații care au stat la baza aprecierii administrației, aceasta s‑a menținut în limite care nu pot fi criticate și nu și‑a exercitat puterea în mod vădit eronat.

(a se vedea punctele 38-41)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 15 septembrie 2005, Casini/Comisia, T‑132/03, punctul 52 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: 24 martie 2011, Canga Fano/Consiliul, F‑104/09, punctul 68, care face obiectul unui recurs pendinte în fața Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑281/11 P; 28 septembrie 2011, AC/Consiliul, F‑9/10, punctul 14