Language of document :

2020 m. lapkričio 4 d. Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NM, NR, BA, XN, FA / Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(Byla C-578/20)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: NM, NR, BA, XN, FA

Atsakovė: Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

Prejudicinis klausimas

Ar oro linijų bendrovės orlaivių techninės priežiūros darbuotojų streikas turi būti laikomas ypatinga aplinkybe, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį, kai oro linijų bendrovė surengė susitikimus ir vedė derybas siekdama streiką nutraukti, bet jai nepavyko?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).