Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 27.6.2008 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-1/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta - Esitetyt kanneperusteet ja väitteet - Valitusaika - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sen muutoksenhakukomitean tekemän päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan A*11 vuoden 2005 ylennyskierroksella, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään osaksi tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osaksi se hylätään, koska se on selvästi perusteeton.

Bart Nijs velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 64, 8.3.2008, s. 68.