Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 9 december 2008 - Efstathopoulos mot Europaparlamentet

(Mål F-144/07)(1)

(Personalmål - Tidigare tillfälligt anställda - Förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 - Ersättning med anledning av frivillig pensionsavgång - Beaktande av produktivitetstillägg vid beräkningen av den bruttoersättning som sökanden erhåller i sin nya tjänst)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: S. Efstathopoulos (Chalandri, Grekland) (ombud: advokaterna N. Korogiannakis och M. Michi)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: A. Lukošiūtė och A. Troupiotis)

Saken

Ogiltigförklaring av parlamentets beslut av den 18 april 2007 om minskning av sökandens ersättning med anledning av frivillig pensionsavgång och krav på återbetalning av överskjutande belopp.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 92, 12.4.2008, s. 50.