Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 25. novembri 2008. aasta otsus - Bosman versus nõukogu

(Kohtuasi F-145/07)1

(Avalik teenistus - Endine lepinguline töötaja - Vanaduspension - Majapidamistoetus - Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 109 lõige 3)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgia) (esindajad: T. Bontinck ja P. Gennari Curlo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja I. Sulce)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada 28. veebruari 2007. aasta üksikotsus, millega keelduti majapidamistoetuse andmisest vanaduspensioniõiguste arvutamisel vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 109 lõikele 3.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud välja P. Bosmanilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 79, 29.3.2008, lk 38.