Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. november 25-i ítélete - Bosman kontra Tanács

(F-145/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Korábbi szerződéses alkalmazott - Öregségi nyugdíj - Háztartási támogatás - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 109. cikkének (3) bekezdése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgium) (képviselők: T. Bontinck és P. Gennari Curlo ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és I. Šulce meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az öregségi nyugdíj összegének az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 109. cikke (3) bekezdése alapján történő kiszámítása során a háztartási támogatás figyelembe vételét megtagadó 2007. február 28-i egyedi határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

P. Bosman maga viseli saját költségeit, és a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Európai Unió Tanácsa költségeinek viselésére.

____________

1 - HL C 79., 2008.3.29., 38. o.