Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 oktober 2009 Marcuccio / Commissie

(Zaak F-3/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Weigering van een instelling om een besluit te vertalen - Beroep kennelijk rechtens ongegrond - Artikel 94 van Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om een nota niet in de door verzoeker gekozen taal te vertalen - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het door Marcuccio ingestelde beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

Marcuccio wordt verwezen in de kosten.

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van 1 000 EUR aan het Gerecht.

____________

1 - PB C 64 van 8. 3. 2008, blz. 68.