Language of document : ECLI:EU:F:2009:135

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. spalio 7 d.

Byla F‑3/08

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Institucijos atsisakymas išversti sprendimą – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys – Procedūros reglamento 94 straipsnis“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo panaikinti Komisijos sprendimą nesiųsti jam ankstesnio šios institucijos sprendimo vertimo į italų kalbą ir priteisti iš Komisijos žalos atlyginimą.

Sprendimas: Atmesti ieškovo ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Įpareigoti ieškovą sumokėti Tarnautojų teismui 1 000 eurų.

Santrauka

Pareigūnai – Administracijos rūpestingumo pareiga – Pareiga atsiųsti pareigūnui individualų sprendimą, parengtą jo gerai mokama kalba

(EB 21 straipsnis; Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 4 dalis; Komisijos vidaus reglamento priedo 4 punktas)

Institucijos, vykdydamos rūpestingumo pareigą, privalo siųsti pareigūnui individualų sprendimą, parengtą jo gerai mokama kalba.

Nei iš EB 21 straipsnio trečios pastraipos, nei iš Gero administracinio elgesio kodekso 4 punkto, nei iš Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 4 dalies negalima daryti išvados, kad visi Bendrijos institucijos rengiami vienam iš jos pareigūnų skirti sprendimai turi būti parengti ta kalba, kuria pradėta susirašinėti. Šios nuostatos tarp institucijų ir jų tarnautojų susiklosčiusiems santykiams taikomos tik tuomet, kai šie raštus institucijoms siunčia kaip Sąjungos piliečiai, o ne kaip Bendrijos pareigūnai ar kiti tarnautojai. Jei į pareigūno prašymą institucijos visuomet privalėtų atsakyti ta kalba, kuria pradėtas susirašinėjimas, institucijoms kiltų neįveikiamų sunkumų.

(žr. 29–33 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. kovo 23 d. Sprendimo Rudolph prieš Komisiją, T‑197/98, Rink. VT p. I‑A‑55 ir II‑241, 46 punktas; 2001 m. vasario 7 d. Sprendimo Bonaiti Brighina prieš Komisiją, T‑118/99, Rink. VT p. I‑A‑25 ir II‑97, 13 punktas; 2006 m. gegužės 17 d. Sprendimo Lavagnoli prieš Komisiją, T‑95/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑121 ir II‑A‑2‑569, 48 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Duyster prieš Komisiją, F‑51/05 ir F‑18/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 58 ir 59 punktai.