Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

31. března 2009

Věc F-146/07

Luigi Marcuccio

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Žádost o provedení šetření incidentu, jehož byl žalobce obětí – Žaloba na náhradu škody – Zjevně zcela neopodstatněná žaloba z právního hlediska – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se L. Marcuccio domáhá zejména zrušení rozhodnutí Komise o tom, že nevyhoví jeho žádosti o provedení šetření události, ke které došlo při jeho přidělení na zastoupení Komise v Angole, jakož i náhrada škody, kterou utrpěl v souvislosti s touto událostí.

Rozhodnutí: Žaloba žalobce se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti se zamítá jako z právního hlediska zjevně zcela neopodstatněná. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Předcházející administrativní stížnost – Lhůty – Prekluze – Nový běh – Podmínka – Nová skutečnost

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

Možnost podat žádost ve smyslu čl. 90 odst. 1 služebního řádu neumožňuje úředníkovi, aby se odchýlil od lhůt stanovených v článcích 90 a 91 služebního řádu pro podání stížnosti a žaloby tím, že prostřednictvím žádosti nepřímo zpochybní starší rozhodnutí, které nenapadl ve lhůtě. Z toho vyplývá, že podání žádosti o přezkoumání staršího konečného rozhodnutí může odůvodnit pouze existence nových a podstatných skutečností.

(viz body 39 a 47)

Odkazy:

Soudní dvůr: 13. listopadu 1986, Becker v. Komise, 232/85, Recueil, s. 3401, bod 8