Language of document :

2017 m. gruodžio 10 d. BMB sp. z o.o. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. spalio 3 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-695/15 BMB sp. z o.o. / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(Byla C-693/17 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: BMB sp z o.o., atstovaujama radca prawny K. Czubkowski

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Ferrero SpA

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. spalio 3 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimą byloje T-695/15, kuris apeliantei įteiktas 2017 m. spalio 11 d.;

panaikinti 2015 m. rugsėjo 8 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 150/2012-3;

Nepatenkinus šių reikalavimų, panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą ir grąžinti bylą jam iš naujo nagrinėti, jei toje proceso stadijoje Teisingumo Teismas negali priimti sprendimo.

Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 138 straipsnio 1 dalį Teisingumo Teismas taip pat turėtų:

priteisti iš Ferrero Spa ir EUIPO šioje apeliacinėje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas;

priteisti iš Ferrero Spa ir EUIPO apeliantės Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas;

priteisti iš Ferrero Spa bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procedūrą EUIPO.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliaciją apeliantė remiasi 2 teisiniais pagrindais.

Pirmasis teisinis pagrindas, kuriame nurodomas 2002 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino1 25 straipsnio 1 dalies e punkto pažeidimas, padarius teisės klaidą ir akivaizdžią vertinimo klaidą, nusprendus, kad:

ankstesnio prekių ženklo grafinis vaizdas yra įtrauktas į ginčijamą dizainą;

ankstesnis prekių ženklas ir ginčijamas dizainas yra labai panašūs;

Apeliacinė taryba nepadarė klaidos, kai nusprendė, jog yra galimybė supainioti ankstesnį prekių ženklą ir ginčijamą dizainą.

Antrasis teisinis pagrindas, kuriame nurodomas 2002 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 25 straipsnio 1 dalies e punkto pažeidimas, atsižvelgiant į bendruosius gero administravimo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus, padarius teisės klaidą ir akivaizdžią vertinimo klaidą, nusprendus, kad Apeliacinės tarybos sprendimo 33 punkte esanti nuoroda į Reglamento Nr. 207/20092 8 straipsnio 1 dalies b punktą yra tiesiog formali klaida, kuri neturi lemiamos įtakos sprendžiant ginčą ir kad vertinant supainiojimo galimybę nereikia atsižvelgti į nacionalinę jurisprudenciją dėl tarptautinės registracijos.

____________

1 OL L 3, 2002, p. 1 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk. 27 t., p. 142.

2 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).