Language of document :

Pritožba, ki jo je družba BMB sp. z o.o. vložila 10. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 3. oktobra 2017 v zadevi T-695/15, BMB sp. z o.o./EUIPO

(Zadeva C-693/17 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: BMB sp. z o.o. (zastopnik: K. Czubkowski, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Ferrero SpA

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 3. septembra 2017 v zadevi T-695/15, ki je bila pritožnici vročena 11. oktobra 2017 in

razveljavi odločbo tretjega odbora EUIPO za pritožbe z dne 8. septembra 201S v zadevi R 1150/2012-3.

Podredno, Sodišče naj razveljavi sodbo in zadevo vrne Splošnemu sodišče v razsojanje, če stanje postopka ne dovoljuje, da bi o zadevi odločilo Sodišče.

Poleg tega naj Sodišče v skladu s členom 138(1) Poslovnika Sodišča:

družbi Ferrero Spa in EUIPO naloži plačilo stroškov v zvezi s to pritožbo,

družbi Ferrero Spa in EUIPO naloži plačilo stroškov, ki so pritožnici nastali v postopku pred Splošnim sodiščem in

družbi Ferrero Spa naloži plačilo stroškov postopka pred EUIPO v zvezi z izdajo odločbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja dva razloga.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 25(l)(e) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti1 zaradi napačne uporabe prava in očitne napake pri presoji:

v zvezi s tem, da sporni model vsebuje grafični prikaz prejšnje znamke;

v zvezi s tem, da sta si prejšnja znamka in sporni model zelo podobna in

v zvezi s tem, da odbor za pritožbe ni storil nikakršne napake s tem, da je odločil, da obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko in spornim modelom.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 25(l)(e) Uredbe Sveta (ES)št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti v povezavi s splošnimi načeli dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj zaradi napačne uporabe prava in očitne napake pri presoji v zvezi s tem, da je sklicevanje odbora za pritožbe na člen 8(l)(b) Uredbe št. 207/20092 v točki 33 odločbe le formalna napaka, ki za odločitev o sporu ni bila odločilna, in da pri presoji verjetnosti zmede ni treba upoštevati nacionalne sodne prakse s področja intelektualne lastnine.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142.

2 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).