Language of document :

Euroopa Kohtu (kümnes koda) 6. märtsi 2019. aasta otsus – BMB sp. z o.o. versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Ferrero SpA

(kohtuasi C-693/17 P)1

(Apellatsioonkaebus – Ühenduse disainilahendus – Määrus (EÜ) nr 6/2002 – Artikli 25 lõike 1 punkt e – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Maiustuste karpi kujutav disainilahendus – Kehtetuks tunnistamine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: BMB sp. z o.o. (esindaja: radca prawny K. Czubkowski)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: S. Hanne ja D. Walicka), Ferrero SpA (esindaja: Rechtsanwalt M. Kefferpütz)

Resolutsioon

1.    Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.    Mõista kohtukulud välja BMB sp. z o.o.-lt.

____________

1 ELT C 142, 23.4.2018.