Language of document :

Ανακοίνωση στην ΕΕ

 

Προσφυγή των Arcangelo Milella κ.λπ. κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 26 Ιουλίου 2005

(Υπόθεση Τ-289/05)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Οι Arcangelo Milella, κάτοικος Niederanven (Λουξεμβούργο), και η Delfina Campanella, κάτοικος Λουξεμβούργου, εκπροσωπούμενοι από τον Marc-Albert Lucas, δικηγόρο, άσκησαν στις 26 Ιουλίου 2005 προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Πρωτοδικείο:

-    να ακυρώσει την απόφαση της 18ης Απριλίου 2005 του γενικού διευθυντή προσωπικού και διοίκησης της Επιτροπής, κατά το μέρος που ορίζει ότι ο κανόνας του Hondt αποτελεί σύμφωνη προς τον κανόνα της αναλογικότητας μέθοδο κατανομής των εδρών των αντιπροσώπων της τοπικής επιτροπής προσωπικού του Λουξεμβούργου (CLPL) στην κεντρική επιτροπή προσωπικού (CCP), και που καλεί το CLPL να εκδίδει στο εξής τις αποφάσεις διορισμού των αντιπροσώπων του στο CCP σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν·

-    να διαπιστώσει το παράνομο των αποφάσεων της 26ης Απριλίου και της 10ης Μαΐου 2005 της τοπικής επιτροπής προσωπικού του Λουξεμβούργου με τις οποίες διορίζονται οι εκπρόσωποί της στην κεντρική επιτροπή προσωπικού, κατά το μέρος που προβλέπουν πέντε έδρες για τον κατάλογο 2 και δύο έδρες για τον κατάλογο 1 κατ' εφαρμογή της μεθόδου του Hondt, αντί τεσσάρων εδρών για τον κατάλογο 2 και τριών εδρών για τον κατάλογο 1 σύμφωνα με τον κανόνα του μεγαλύτερου υπολοίπου·

-    να ακυρώσει την απόφαση της 11ης Μαΐου 2005 του γενικού διευθυντή προσωπικού και διοίκησης, η οποία επιβεβαίωσε το νομότυπο των νέων διορισμών των αντιπροσώπων της τοπικής επιτροπής προσωπικού του Λουξεμβούργου στην κεντρική επιτροπή προσωπικού, που έλαβαν χώρα στις 26 Απριλίου και 10 Μαΐου 2005·

-    να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Η διαφορά αφορά τον διορισμό εκπροσώπων της τοπικής επιτροπής του προσωπικού της Επιτροπής του Λουξεμβούργου (CLPL) στην κεντρική επιτροπή προσωπικού της Επιτροπής (CCP) μετά από τις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου 2004. Με σημείωμα της 18ης Απριλίου 2005, ο γενικός διευθυντής της ΓΔ Διοίκησης της Επιτροπής ενημέρωσε τους προέδρους των CLPL και CCP ότι θεωρούσε τον "κανόνα του Hondt", ο οποίος αποτελεί μαθηματική μέθοδο που έχει επιλεγεί για την κατανομή των εδρών στη CCP στους καταλόγους που υποβάλλονται στις εκλογές, σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας. Παρά ταύτα, με το ίδιο σημείωμα, ο διευθυντής ακύρωσε για άλλους λόγους τους διορισμούς των εκπροσώπων στο CCP. Σε συνέχεια του σημειώματος αυτού, το CLPL προέβη, στις 26 Απριλίου 2005, σε νέο διορισμό εκπροσώπων, κατ' εφαρμογή της μεθόδου του Hondt. Με σημείωμα της 11ης Μαΐου 2005, ο γενικός διευθυντής της ΓΔ Διοίκησης επιβεβαίωσε το νομότυπο των διορισμών.

Οι προσφεύγοντες, υπάλληλοι της Επιτροπής τοποθετημένοι στο Λουξεμβούργο, ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων αυτών. Προβάλλουν παράβαση του άρθρου 14, τελευταία παράγραφος, της νομοθετικής ρυθμίσεως της 27ης Απριλίου 1988 περί συνθέσεως και λειτουργίας της επιτροπής προσωπικού που εξέδωσε η Επιτροπή, καθώς και των κανόνων της αναλογικής κατανομής των εδρών της CCP σε σχέση προς αυτές της CLPL και της αντιπροσωπευτικότητας της CCP. Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να υιοθετηθεί άλλη μέθοδος κατανομής των εδρών, αυτή του μεγαλύτερου υπολοίπου, με την οποία θα επιτυγχανόταν αντιπροσωπευτικότερη κατανομή.

Οι προσφεύγοντες προβάλλουν επίσης κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους του CLPL. Κατυά την άποψή τους, η πλειοψηφία του CLPL επιχειρεί να αυξήσει τεχνητώς την εκπροσώπησή της εις βάρος του καταλόγου 1 και η ΑΔΑ υπέπεσε σε νομική πλάνη και πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως εγκρίνοντας την εφαρμογή της μεθόδου του Hondt.

Επιπλέον, οι προσφεύγοντες προβάλλουν παραβίαση εκ μέρους της ΑΔΑ της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, καθόσον παρεξέκλινε από την προηγούμενη πρακτική της, σύμφωνα με την οποία η μέθοδος του μεγαλύτερου υπολοίπου εθεωρείτο ως η μόνη μέθοδος που διασφάλιζε την αναλογικότητα.

Τέλος, οι προσφεύγοντες προβάλλουν παράβαση εκ μέρους της ΑΔΑ του άρθρου 1, παράγραφος 3, του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως και του άρθρου 16, παράγραφοι 1 και 2, του καταστατικού του CLPL, διότι η ΑΔΑ επέβαλε στην CLPL την επιλογή της μεθόδου του Hondt ή, τουλάχιστον, της επέτρεψε να σφετεριστεί την εξουσία της γενικής συνελεύσεως του προσωπικού, η οποία είναι η μόνη αρμόδια για την επιλογή της εφαρμοστέας μεθόδου.

____________