Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 14 februarie 2012 - Asociaţia ACCEPT/Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Cauza C-81/12)

Limba de procedură: româna

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Asociaţia ACCEPT

Pârât: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Întrebările preliminare

Sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. (a) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă în cazul în care un acţionar al unui club de fotbal care se autoprezintă şi este perceput în mass-media şi în societate ca principal conducător ("patron") al acestui club de fotbal declară în mass-media următoarele:

"Nici dacă se desfiinţează Steaua nu iau un homosexual la echipă. Zvonurile sunt zvonuri, dar să scrii aşa ceva dacă nu e ceva adevărat şi să mai pui şi pe prima pagină... Poate că e minciună că e homosexual (s.n. jucătorul de fotbal bulgar X). Dar dacă e adevărat? I-am spus eu unui unchi al meu, care nu credea în Satana şi în Hristos. Eu i-am spus: "Hai să spunem că nu există Dumnezeu. Dar dacă există? Ce pierzi dacă te împărtăşeşti? Nu ar fi bine să te duci în Rai?" Şi mi-a dat dreptate. Cu o lună de zile înainte să moară s-a dus să se împărtăşească. Dumnezeu să îl ierte. În familia mea nu are ce căuta niciodată un gay şi Steaua e familia mea. Decât un gay, mai bine jucăm cu un junior, la mine nu e discriminare. Nu poate să mă oblige nimeni să lucrez cu cineva. Am şi eu dreptul să lucrez cu cine îmi place cum au şi ei drepturi."

"Nici dacă se desfiinţează Steaua nu iau un homosexual la echipă! Poate e minciună că e homosexual, dar dacă e adevărat? În familia mea nu are ce căuta niciodată un homosexual şi Steaua e familia mea. Decât cu un homosexual pe teren, mai bine jucăm cu un junior. La mine nu e discriminare. Nu poate să mă oblige nimeni să lucrez cu cineva. Am şi eu dreptul să lucrez cu cine îmi place, aşa cum au şi ei drepturi. Chiar dacă-mi spune Dumnezeu la noapte că 100 % nu e homosexual X, tot nu-l iau! S-a scris prea mult prin ziare că este homosexual. Nici gratis dacă mi-l dă ŢSKA-ul tot nu-l mai iau! Poate să fie cel mai mare bătăuş şi cel mai mare beţiv... dacă e homosexual, nu mai vreau să aud niciodată de el."

În ce măsură declaraţiile de mai sus pot fi calificate ca fiind "fapte din care se poate prezuma existenţa unei discriminări directe sau indirecte" în conformitate cu art. 10 alin. (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, în ceea ce priveşte reclamanta S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A.?

În ce măsură este sau nu vorba despre o probatio diabolica în cazul în care se declanşează în cauză inversarea sarcinii probei conform art. 10 alin. (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă şi reclamantei S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. i se cere să dovedească faptul că nu a avut loc o încălcare a principiului egalităţii de tratament, în particular să dovedească faptul că angajarea nu interferează cu orientarea sexuală?

Dacă imposibilitatea aplicării sancţiunii contravenţionale cu amenda în cauzele de discriminare după expirarea termenului de prescripţie de 6 luni de la data săvârşirii faptei, conform art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, este contrară art. 17 din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă sub aspectul că sancţiunile în cazurile de discriminare trebuie să fie efective, proporţionale şi disuasive?

____________

1 - JO L 303, p. 16, Ediţie specială, 05/vol. 6, p. 7.