Language of document :

Beroep ingesteld op 12 juli 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-66/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de voorzitter van de jury van vergelijkend onderzoek "EPSO/AST/111/10 (AST 1)" om verzoekster niet toe te laten tot de assessmenttests

Conclusies van de verzoekende partij

Primair:

het besluit van 7 april 2011 houdende weigering om verzoekster te laten deelnemen aan de assessmenttests van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10 - Secretaressen van de rang AST 1 - nietig verklaren;

dientengevolge, voor recht verklaren dat verzoekster weer mag deelnemen aan de bij dat vergelijkend onderzoek ingeleide aanwervingsprocedure, zo nodig door nieuwe assessmenttests te organiseren;

subsidiair, indien het primaire verzoek niet zou worden ingewilligd, quod non, de verwerende partij veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de materiële schade waarvan het bedrag voorlopig en ex aequo et bono wordt vastgesteld op 20 000 EUR, te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de datum van het te wijzen vonnis;

in elk geval, de verwerende partij veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade waarvan het bedrag voorlopig en ex aequo et bono wordt vastgesteld op 20 000 EUR, te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de datum van het te wijzen vonnis;

de Commissie verwijzen in de kosten.

____________