Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 28. maja 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-67/11)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Razglasitev ničnosti odločbe Komisije – Izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence – Škoda zaradi neizvršitve – Pogoji – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in J. Baquero Cruz, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferro, odvetnikom)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bil zavrnjen predlog tožeče stranke za izvršitev točke 2 izreka sodbe Sodišča za uslužbence z dne 9. junija 2010 v zadevi Marcuccio proti Komisiji, F-56/09, s strani Komisije in odškodninski zahtevek za povrnitev škode, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka.

Izrek

Tožba se zavrne, ker je očitno brez pravne podlage.

L. Marcuccio nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija, tudi tiste v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe v zadevi Marcuccio proti Komisiji, F-67/11 R.

____________

1 UL C 319, 29.10.2011, str. 29.