Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 12. januar 2012 – Schreiber mod Kommissionen

(Sag F-68/11) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 282 af 24.9.2011, s. 52.