Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 12.1.2012 – Schreiber v. komissio

(Asia F-68/11)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 282, 24.9.2011, s. 52.