Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 20. června 2012 – Cristina v. Komise

(Věc F-66/11)1

„Veřejná služby – Všeobecné výběrové řízení – Rozhodnutí výběrové komise výběrového řízení o nepřipuštění k účasti na hodnotících zkouškách – Procesní prostředky – Žaloba podaná dříve, než bylo rozhodnuto o administrativní stížnosti – Přípustnost – Specifické podmínky účasti ve výběrovém řízení – Požadovaná odborná praxe“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Alma Yael Cristina (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a P. Pecho, poté B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí předsedy výběrové komise výběrového řízení EPSO/AST/111/10 (AST 1) nepřipustit žalobkyni k hodnotícím zkouškám.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Alma Yael Cristina ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 282, 24.9.11, s. 51.