Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuni 2012. aasta otsus – Cristina versus komisjon

(kohtuasi F-66/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursikomisjoni otsus katsetele mitte lubamise kohta – Õiguskaitsevahendid – Hagi esitamine halduskaebuse kohta tehtud otsust ära ootamata – Vastuvõetavus – Konkursile lubamise eritingimused – Nõutud töökogemus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alma Yael Cristina (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja  P. Pecho, hiljem B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada konkursi EPSO/AST/111/10 (AST 1) komisjoni esimehe otsus mitte lubada hagejat katsetele.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta A. Y. Cristina kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1     ELT C 282, 24.9.2011, lk 51.