Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 17. oktoobri 2013. aasta otsus – BF versus kontrollikoda

(kohtuasi F-69/11)1

(Avalik teenistus – Menetlus, mille eesmärk on täita direktori ametikoht – Eelvaliku komisjoni aruanne – Põhjendamine – Puudumine – Ametisse nimetamise otsuse õigusvastasus – Tingimused)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BF (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Liidu Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy ja J. Vermer, keda abistas D. Waelbroeck)

Ese

Nõue tühistada kontrollikoja otsus mitte nimetada hagejat personaliosakonna direktori ametikohale ja nimetada sellele ametikohale teine kandidaat.

Resolutsioon

Tühistada 18. novembri 2010. aasta otsused, millega Euroopa Liidu Kontrollikoda nimetas personaliosakonna direktori ametikohale Z-i ja lükkas tagasi BF-i kandidatuuri sellele ametikohale.

Vajadus lahendada Euroopa Liidu Kontrollikoja taotlus kõrvaldada toimikust hagi lisad A 7 ja A 11 on ära langenud.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja BF-i kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 282, 24.9.2011, lk 52.