Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 martie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-17/12)1

„Funcție publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introdusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Semnătură olografă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive adresate prin poștă – Tardivitatea acțiunii – Inadmisibilitate vădită”

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și J. Baquero Cruz, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de obligare a Comisiei la plata unei sume pentru repararea prejudiciului pe care reclamantul pretinde că l-a suferit din cauza duratei excesive a procedurii de recunoaștere a gravității bolii saleDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.